SOLCELEANLEGG

Solcelleanlegg beskrivelse

Beskrivelse

SOLCELLER

Beregnet for hus, hytte, fritidssted og næringsbygg

Våre on-grid solcellepakker for nettilknytting er beregnet for hus, hytte, fritidssted og næringsbygg med skråtak. Dette er anlegg som knyttes til ditt strømnett.

Tilpasningsdyktige løsninger

Vi er flinke på å samarbeide med våre kunder for å finne de beste løsningene som passer til ditt tak samt at du får mest ytelse fra solcellepanelene som installeres.

Fokus på kvalitet

Få den beste kvalitet når du installerer solcelleanlegg. Vi leverer anlegg med kvalitetsinvertere. Pakkene leveres med monteringssystem for alle typer tak. Skinnesystemet kan også benyttes på vegg. Monteringsystemet er blant markedets beste og svært enkelt å installere.

Enkel montering

Det er ikke vanskelig å montere solceller på taket. Først monteres fester på samme måte som man fester f.eks. snøfangere på taket. Så fester man skinner til disse og panelene til skinnene. Deretter er trekkes en kabel inn til gridinverteren som sørger for at strømmen fra solcellepanelene stemmer med strømmen i nettet. Deretter er det bare å gå med et strekk til sikringsskap. Mye av jobben og forberedelsene kan man gjøre selv og spare mye penger på, men selve oppkoblingen av det elektriske må gjøres av en eletriker. Mer informasjon finnes her: Nettilknyttet solcelleanlegg

Søk støtte fra Enova ved installasjon av solcelleanlegg

Du kan få tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift fra Enova. Du har rett til å få tilbake maksimalt 7 500 kr for et produksjonsanlegg, pluss 2 000 kr per kW installert effekt opp til 20 kW. Det vil si at dersom du installerer 20 kW effekt, kan du få opptil 47 500 kr totalt.*

Les mer og søk her:

https://tilskudd.enova.no/Tiltak/12

* satsene for tilskudd kan endre seg. Sjekk Enova for aktuell støtte.

Hvilken takflate passer best til solcelleanlegg
Basert på takvinkelen og retningen så har vi fargelagt alle tak i Norge basert på hvor mye solenergi den aktuelle flaten kan fange opp av sola på årsbasis. På fargeleggingen har vi ikke tatt hensyn til lokale skyggeforhold.

Hvor stort anlegg kan jeg få plass til og hva kan det produsere pr år
Når du klikker på et tak så gjør vi en analyse av hvor stort solcelleanlegg som systemet tror du får plass til. Og basert på dette så forespør systemet PVGIS databasen om hva akkuratt ditt tak kan produsere. Her tar vi høyde for skygger fra fjell, din takvinkel og takretning, og til slutt så korrigerer vi produksjonen i forhold til de faktiske målingene vi har gjort på andre hus i ditt område.
Du får også opp en forventet produksjonsgraf over året, samt en oversikt over din horisont og hvordan sola beveger seg over denne på sommer og vinter solverv.

Hva tilsvarer kWh for strømmen et anlegg produserer over sin levetid
Da forventet tilbakebetalingstid tvinger oss til å gjøre en antagelse over hvordan strøm og nettleie vil utvikle seg, samt gjøre antagelser på hvor stort eget forbruk du har. Har vi istedet valg å gi deg et sammenligningsgrunnlag der det ikke er mye usikkerhet:
(Hva koster solcelleanlegget deg i dag) / (Hvor mye det vil produsere over levetiden) = Kostnad pr kWh over levetiden.
Siden solcelleanlegg reduserer seg med ca 0,5% i året, har vi satt at snitt produksjonen over 30 år blir 92,75% av 1. års produksjon.
De fleste paneler leveres med 25 års effektgaranti, men mange er også testet for levetider opp mot 70 år. Så vi har satt at levetiden er den samme som levetiden for et tak som er 30 år. Vi har ikke hensyntatt renten på investert beløp.

Vi leverer til små og store prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss for priser, brosjyremateriell og rådgivning.